مختصری درباره پروژه ایزابل

 

پلتفرم ایزبال بر پایه چیست؟

ایزابل یک نرم افزار قدرتمند و متن باز است که تمامی ارتباطات شما را تحت یک پلتفرم مجتمع می کند، بر پایه Asterisk می باشد و با PBX هم سازگار است.

دوره های ایزابل: