در حال حاضر تمامی آزمون های میکروتیک توسط این مرکز به صورت آنلاین برگزار می شود و به افرادی که در آزمون قبول شده اند مدرک بین المللی از شرکت میکروتیک اعطاء می گردد.

هزینه آزمون بین المللی که در حال حاضر در تمامی دوره های میکروتیک برگزار می شود برابر با 1.500.000 ریال می باشد. در صورت قبولی در آزمون بین المللی مدرک رسمی از شرکت میکروتیک به شرکت کنندگان در آزمون اعطاء می شود، ضمنا به تمامی شرکت کنندگان در آزمون یک عدد لایسنس Level 4 میکروتیک معادل 45 دلار اهداء می گردد.

ضوابط آزمون بین المللی:

  •  در صورت تمایل به شرکت در آزمون میکروتیک می بایست تا پایان روز اول هر دوره هزینه آزمون پرداخت شود.
  • همراه داشتن کارت ملی یا گواهینامه معتبر برای تمامی شرکت کنندگان در آزمون الزامی است.
  • جهت دریافت مدرک بین المللی کسب نمره حداقل 60 درصد الزامی است.
  • مدرک دریافتی بعد از اتمام امتحان در اکانت دانشجویان که در طول دوره در سایت شرکت میکروتیک ساخته می شود قرار خواهد گرفت.
  • تمامی امتحان های میکروتیک با توجه به قوانین شرکت میکروتیک برگزار خواهد شد.