در حال حاضر تمامی آزمون های بین المللی یو بی ان تی توسط مدرس رسمی این دوره جناب آقای مهندس امین حمیدی یونسی برگزار می گردد. لازم به ذکر است تمامی آزمون ها طبق قوانین شرکت یو بی ان تی امریکا در خارج از ایران همراه با دوره های یو بی ان تی برگزار می گردد.

برای هماهنگی و اطلاع از نحوه ثبت نام دوره ازطریق سایت www.netrotik.com اقدام نمائید.